FAKTÚRY 2015

P.č.Číslo faktúryDodávateľCelková hodnota (€)Popis plnenia
1. 1/2015 Slovak Telekom, Bratislava 23,45telefón
2. 2/2015 Technické služba, Levoča 145,96 komunálny odpad
3. 3/2015 Orange Bratislava 25,50 telefón
4. 4/2015 VSE Košice 847,57  el.energia
5. 5/2015 VSE Košice 60,82 el.energia
6. 6/2015 Pado MD, Prešov 250  posudková činnosť
7. 7/2015 Levonet, Levoča 159,36 internet
8. 8/2015 Nezábudka, SNV 723  kachle krbové
9. 9/2015 Mgr. Lenka Smetanková 145 posudky odkázanosti
10. 10/2015 IN kom, Košice – svietidlá VO 447,25 svietidlá VO
11. 11/2015 Slovak Telekom, Bratislava 23,45 telefón
12. 12/2015 VSE Košice 22,00 el.energia DS
13. 13/2015 VSE Košice 746,00 el.energia
14. 14/2015 Technické služby, Levoča  118,47  komunálny odpad 1/15
15. 15/2015 Datatrade, Zlaté Moravce  28,60 Almanach obce
16. 16/2015 SOZA, Bratislava 20,40 autorská odmena
17. 17/2015 PVPS, Poprad 32,65 voda
18. 18/2015 RVC Štrba 53,00 Zákon ob.zriadení
19. 19/2015 Orange Bratislava 25,50 telefón
20. 20/2015 MK hlas, Sabinov 140,94 reproduktor
21. 21/2015 Slovak Telekom, Bratislava  6,59 telefón
22. 22/2015 Technické služby, Levoča  109,68 KO 2/15
23. 23/2015 PD Olšavica  165 odhŕňanie snehu
24. 24/2015 Orange, Bratislava  27,20 telefón
25. 25/2015 LE CHEQUE DEJEUNER 215, 94 stravné lístky
26. 26/2015 Stanislav Klubert, SNV   166,56 UP DATE PC
27. 27/2015 Rudolf Lučivjanský, Hrabušice 87,40 oprava kopírky
28. 28/2015 MVO Ľudia a voda, konferencia  10,00
29. 29/2015 Slovgram, Bratislava 33,50 odmena umelcom
30. 30/2015 Pado MD, Prešov 20,00 posudková činnosť
31.31/2015 Slovak Telekom, Bratislava  6,59 telefón
32. 32/2015 EXO technologies, S.Ľubovňa 42,96 doména web
33. 33/2015 Technické služby, Levoča  180,49  KO 3/2015
34. 34/2015 IN kom, Košice – svietidlá 403,36 svietidlá
35. 35/2015 IVES, Košice 71,70 mzdová agenda