FAKTÚRY 2014

P.č.Číslo faktúryDodávateľCelková hodnota (€)Popis plnenia
1.1/2014 Lučivjanský SNV 139,40oprava hosp.stroja
2.2/2014 Orange Bratislava 30,00telefón
3.3/2014 VSE Košice 0,68 el.energia
4.4/2014 TIPLUX Košice 36,00 držiak zinok
5.5/2014 Slovak Telecom 23,45telefón
6.6/2014 TS mesta Levoča 134,93komunálny odpad
7. 7/2014 Orange Bratislava30,00telefón
8. 8/2014 Incom Košice  447,25svietidlá VO
9.9/2014 VSE Košice982,00 el.energia
10.10/2014 VSE Košice 7,00 el.energia
11.11/2014 Slovak Telecom 25,79 telefón
12.12/2014 Levonet Levoča 159,36 internet
14.14/2014 PVPS Poprad26,83 vodné
15.15/2014 PVPS Poprad 1,27 vodné DS
16.16/2014 SOZA Bratislava 14,28autorská licencia
17.17/2014 TS mesta Levoča 152,60komunálny odpad
18.18/2014 RTVS 55,68ročný poplatok
19.19/2014 Klubert 162,96Ifosoft
20.20/2014 CPK Levoča 149,63spracovanie žiadosti
21.21/2014 Limpo, s.r.o. Prešov 15,60vlajky
22.22/2014 Le Cheque 203,94stravné kupóny
23.23/2014 Slovak Telecom 23,45telefón
24.24/2014 RVC Štrba 10,00CD-poznámky
25.25/2014 PD Olšavica 298,98odhrň.snehu
26.26/2014 TS mesta Levoča 125,38komunálny odpad
27.27/2014 CBS Foto 65,00fotografovanie obce
28.28/2014 Slovak Telecom 27,85telefón
29.29/2014 TS mesta Levoča 131,88komunálny odpad
30.30/2014 Michal Kešeľak 1.802,57rekonštrukcia KD
31.31/2014 Exo technolog. Stará Ľubovňa 43,30doména Brutovce
32.32/2014 Orange Bratislava  25,50telefón
33.33/2014 Ing. M.Rusňák 3.892,09spevnená plocha pred OcÚ
34.34/2014 Michal Kešeľak 4.046,00rekonštrukcia KD
35.35/2014 VSE Košice 982,00el.energia
36.36/2014 VSE Košice 7,00el.energia DS
37.37/2014 Slovgram Bratislava 33,50odmena umelca
38.38/2014 IVES Košice 71,70 WINPAM
39.39/2014 Michal Kešeľák 4.128,13 rekonštrukcia kd
40.40/2014 Slovak Telecom 23,45telefón
41.41/2014 PVPS Poprad 13,54 voda OcÚ
42.42/2014 PVPS Poprad 11,76voda DS
43.43/2014 TS mesta Levoča  282,24komunálny odpad
44.44/2014 Orange Bratislava  25,50telefón
45.45/2014 Michal Kešeľák 2.710,00rekonštrukcia KD
46.46/2014 CBS foto 62,00fotografovanie obce
47.47/2014 IVES Košice 71,70služby STP
48.48/2014 Slovak Telecom 23,45telefón
49.49/2014 Limpo, s.r.o. 64,00tričko modré s potlačou
50.50/2014 Orange Bratislava 25,50 telefón
51.51/2014 Slovak Telecom 23,45 telefón
52.52/2014 TS mesta Levoča 149,28 komunálny odpad
53.53/2014 Orange Bratislava 25,50 telefón
54.54/2014 VSE Košice 982,00 el.energia
55.55/2014 VSE Košice 7,00 el.energia
56.56/2014 protipožiarna dokumentácia150,00protipožiarna dokumentácia
57.57/2014Slovak Telecom 28,44telefón