oznamy

Adventný veniec našej obce

Čo sa robí, čo to vŕzga tak zavčas rána?

Pozrite len, otvára sa do Adventu brána.

Svätý Ondrej má kľúč od nej, víta Mikuláša.

Ten oznámi všetkým ľuďom, že sa blíži spása.

Zatvoria ju Adam s Evou, zazvonia na zvonec.

Na Štedrý deň poobede je adventu koniec.