,, Brutovce sa smejú cez kvety “

Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Brutovce ďakujú ženám, ktoré sa podieľajú na skrášlení obce.

  1. Anna Biroščáková – darovala sadenice okrasných kríkov (budzban) pred KD a sadenice šípových ruží, kvetinový záhon pred domom smútku   
  2. Janka Popovičová – darovala sadenice šípových ruží a ľalií pred kostol
  3. Cecília Korchňáková – studnička
  4. Marta Demočková – kvetinový záhon pred obchodom
  5. Mária Franková – kvetinový záhon pred pohostinstvom
  6. Terézia Zelená – kvetinový záhon pred vstupom do Brutoviec
  7. Anna Hockicková – kvetinový záhon pri autobusovej zastávke 
  8. Helena Popovičová – záhony okolo hlavnej cesty
  9. Štefánia Virosteková – semiačka kvetov do záhonov
  10. Anna Hockicková – záhon pod KD pri hlavnej ceste

Prosíme a vyzývame každého, kto chce a môže pomôcť pri skrášlení našej malebnej dedinky.

Odmena: Permanentka (doprava) na odpustovú slávnosť do Šaštína.

OZNAM - ZMENA CP