2015

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo faktúry – Dodávateľ – predmet fakturácie – faktúrovaná suma – zaplatené dňa

1/2015 Slovak Telekom, Bratislava – telefón – 23,45 eur – 16.1.2015

2/2015 Technické služba, Levoča – komunálny odpad – 145,96 eur – 21.1.2015

3/2015 Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 27.1.2015

4/2015 – VSE Košice – el.energia – 847,57 eur – 26.1.2015

5/2015 – VSE Košice – el.energia DS – 60,82 eur – 30.1.2015

6/2015 – Pado MD, Prešov – posúdková činnosť – 250 eur – 3.2.2015

7/2015 – Levonet, Levoča – internet – 159,36 eur – 3.3.2015

8/2015 – Nezábudka, SNV – kachle krbové – 723 eur – 26.2.2015

9/2015 – Mgr. Lenka Smetanková – posudky odkázanosti – 145 eur – 19.2.2015

10/2015 – IN kom, Košice – svietidlá VO – 447,25 eur – 11.2.2015

11/2015 – Slovak Telekom, Bratislava – telefón – 23,45 eur – 11.2.2015

12/2015 -VSE Košice – el.energia DS – 22 eur – 11.2.2015

13/2015 – VSE Košice – el.energia – 746 eur – 11.2.2015

14/2015 – Technické služby, Levoča – komunálny odpad 1/15 – 118,47 eur – 26.2.2015

15/2015 – Datatrade, Zlaté Moravce – Almanach obce . 28,60 eur – 19.2.2015

16/2015 – SOZA, Bratislava – autorská odmena – 20,40 eur – 19.2.2015

17/2015 – PVPS, Poprad – voda – 32,65 eur – 26.2.2015

18/2015 – RVC Štrba -  kniha – Zákon ob.zriadení – 53 eur – 26.2.2015

19/2015 – Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 26.2.2015

20/2015 – MK hlas, Sabinov – reproduktor – 140,94 eur

21/2015 – Slovak Telekom, Bratislava – telefón – 6,59 eur – 13.3.2015

22/2015 – Technické služby, Levoča -  KO 2/15 – 109,68 eur

23/2015 -  PD Olšavica – odhŕňanie snehu – 165 eur

24/2015 – Orange, Bratislava -  telefón – 27,20 eur – 24.3.2015

25/2015- LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava – stravné lístky – 215, 94 eur

26/2015 – Stanislav Klubert, SNV – UP DATE PC – 166,56 eur

27/2015 – Rudolf Lučivjanský, Hrabušice – oprava kopírky – 87,40 eur

28/2015 – MVO Ľudia a voda, konferencia -  10 eur – 18.3.2015

29/2015 – Slovgram, Bratislava – odmena umelcom – 33,50 eur

30/2015 – Pado MD, Prešov – posudková činnosť – 20 eur

31/2015 – Slovak Telekom, Bratislava -  telefón – 6,59 eur – 13.4.2015

32/2015 – EXO technologies, S.Ľubovňa – doména web – 42,96 eur

33/2015 – Technické služby, Levoča -  KO 3/2015 – 180,49 eur

34/2015 – IN kom, Košice – svietidlá – 403,36 eur

35/2015 -  IVES, Košice – mzdová agenda -  71,70 eur

 

Comments are closed.