2014

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo faktúry – Dodávateľ – predmet fakturácie – faktúrovaná suma – zaplatené dňa

1/2014 Lučivjanský SNV – oprava hosp.stroja – 139,40 eur – 14.1.2014

2/2014 Orange Bratislava – telefón – 30 eur – 15.1.2014

3/2014 VSE Košice – el.energia – 0,68 eur – 14.2.2014

4/2014 TIPLUX Košice – držiak zinok – 36 eur – 28.2.2014

5/2014 Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur – 15.1.2014

6/2014 TS mesta Levoča – komunálny odpad – 134,93 eur – 28.2.2014

7/2014 Orange Bratislava – telefón – 30 eur – 3.2.2014

8/2014 Incom Košice – svietidlá VO – 447,25 eur

9/2014 – VSE Košice – el.energia – 982 eur  – 3.2.2014

10/2014 – VSE Košice . el.energia – 7 eur – 3.2.2014

11/2014 – Slovak Telecom – telefón – 25,79 eur – 14.2.2014

12/2014 – Levonet Levoča – internet – 159,36 eur – 28.2.2014

14/2014 – PVPS Poprad – vodné – 26,83 eur

15/2014 – PVPS Poprad – vodné DS – 1,27 eur – 28.2.2014

16/2014 – SOZA Bratislava – autorská licencia – 14,28 eur – 12.3.2014

17/2014 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 152,60 eur 27.2.2014

18/2014 – RTVS – služby – 55,68 eur ročný poplatok – 12.3.2014

19/2014 – Klubert – Ifosoft – 162,96 eur

20/2014 – CPK Levoča – spracovanie žiadosti  – 149,63 eur

21/2014 – Limpo, s.r.o. Prešov – vlajky -15,60 eur – 12.3.2014

22/2014 – Le Cheque -stravné kupóny – 203,94 eur – 28.2.2014

23/2014 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur – 12.3.2014

24/2014 – RVC Štrba – CD-poznámky – 10 eur

25/2014 – PD Olšavica – odhrň.snehu – mäso – 298,98 eur

26/2014 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 125,38 eur – 30.4.2014

27/2014 – CBS Foto – fotografovanie obce – 65 eur

28/2014 – Slovak Telecom -  telefón – 27,85 eur – 11.4.2014

29/2014 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 131,88 eur – 28.5.2014

30/2014 – Michal Kešeľak – rekonštrukcia KD – 1802,57 eur – 29.4.2014

Faktúra_Marek Rusiňák_30_2014

31/2014 – Exo technolog. Stará Ľubovňa – doména Brutovce – 43,30 eur – 30.4.2014

32/2014 – Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 30.4.2014

33/2014 – Ing. M.Rusňák -  spevnená plocha pred OcÚ – 3892,09 eur – 25.4.2014

Faktúra_Marek Rusiňák-33_2014

34/2014 – Michal Kešeľak – rekonštrukcia KD – 4046 eur – 29.4.2014

35/2014 – VSE Košice – el.energia – 982 eur – 7.5.2014

36/2014 – VSE Košice – el.energia DS – 7 eur – 7.5.2014

Faktúra_Michal Kešeľák_36_2014

37/2014 – Slovgram Bratislava – odmena umelca – 33,50 eur – 7.5.2014

38/2014 – IVES Košice – WINPAM – 71,70 eur – 13.6.2014

39/2014 – Michal Kešeľák – rekonštrukcia kd – 4 128,13 eur – 28.5.2014

Faktúra Michal Kešeľák_39_2014

40/2014 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur

41/2014 – PVPS Poprad – voda OcÚ – 13,54 eur – 28.5.2014

42/2014 – PVPS Poprad – voda DS – 11,76 eur – 28.5.2014

43/2014 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 228,24 eur

44/2014 – Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 2.6.2014

45/2014 – Michal Kešeľák – rekonštrukcia KD – 2710 eur – 5.6.2014

46/2014 – CBS foto – fotografovanie obce – 62 eur – 20.6.2014

47/201 – IVES Košice – služby STP – 71,70 eur – 13.6.2014

48/2014 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur- 13.6.2014

49/2014 – Limpo, s.r.o. – tričko modré s potlačou – 64 eur

50/2014 – Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 30.6.2014

51/2014 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur

52/2014 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 149,28 eur

53/2014 – Orange Bratislava – telefón – 25,50 eur – 29.7.2014

54/2014 – VSE Košice – el.energia – 982 eur

55/2014 – VSE Košice – el.energia – 7 eur

56/2014 – protipožiarna dokumentácia – 150 eur – 6.8.2014

57/2014 – Slovak Telecom – telefón – 28,44 eur

 

 

 

 

Comments are closed.