2013

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo faktúry – Dodávateľ – predmet fakturácie – faktúrovaná suma – zaplatené dňa

1/2013 – Orange Bratislava – telefón – 40,39 eur – 9.1.2013

2/2013 – Slovak Telecom – telefón – 32,50 eur – 14.1.2013

3/2013 – TS Mesta Levoča – Komunálny odpad – 113,98 eur – 3.4.2013

4/2013 – VSE Košice – preplatok EE – 7,27 eur – 25.1.2013

5/2013 – VSE Košice – preplatok EE – 168,52 eur – 25.1.2013

6/2013 – LE CHEQUE D. Bratislava – stravné lístky – 334,50 eur -28.1.2013

7/2013 – Orange Bratislava – telefón – 44,50 eur – 28.1.2013

8/2013 – SOZA Bratislava – poplatok – 14,28 eur – 6.2.2013

9/2013 – LEVONET Levoča – internet/ročný poplatok – 159,36 eur – 20.2.2013

10/2013 – VSE Košice – el.energia -1018 eur – 6.2.2013

11/2013 – VSE  Košice – el.energia – 7 eur – 6.2.2013

12/2013 – Slovak Telekom Bratislava – telefón – 32,32 eur – 11.2.2013

13/2013 – Technické služby Mesta Levoča – komunálny odpad – 107,34 eur – 3.4.2013

14/2013 – Centrum prvého kontaktu Levoča – spracovanie žiadosti – 298,81 eur

15/2013 – Orange Bratislava – telefón – 40 eur – 25.2.2013

16/2013 – Veolia – voda – 16,31 eur – 13.3.2013

17/2013 – Slovak Telekom – telefón – 32,64 eur – 13.3.2013

18/2013 – Stanislav Klubert, SNV – upgrade – 152,16 eur – 10.4.2013

19/2013 – Technické služby mesta Levoča – komunálny odpad – 91,72 eur – 13.5.2013

20/2013 – Orange Bratislava -telefón – 39,90 eur – 25.3.2013

21/2013 – Ing. M.Rusiňák, Oľšavica – spevnená plocha pred Ocú – 3385,38 eur

22/2013 – Slovak Telekom Bratislava – telefón – 15,71 eur – 10.4.2013

23/2013 – Burík Ján, N.Repáše – geometrický plán – 200 eur – 13.5.2013

24/2013 – Exo Technologies – doména brutovce.sk – 46,60 eur – 24.4.2013

25/2013 – Technické služby Mesta Levoča – komunálny odpad – 135,01 eur – 26.4.2013

26/2013 – Slovgram Bratislava – odmeny – 33,50 eur – 13.5.2013

27/2013 – Orange Bratislava – telefón – 41,70 eur – 24.4.2013

28/2013 – Slovak Telekom Bratislava – poplatok – 6 eur – 13.5.2013

29/2013 – VSE Košice- el.energia – 7 eur – 6.5.2013

30/2013 – VSE Košice – el.energia – 1018 eur  – 6.5.2013

31/2013 – Slovak Telekom Bratislava – telefón – 48,73 eur – 13.3.2012

32/2013 – LE CHEQUE D. – stravné lístky – 334,68 eur

33/2013 – Technické služby Mesta Levoča – komunálny odpad – 142,37 eur

34/2013 – Orange Bratislava – telefón – 40,04 eur

35/2013 – IVES Košice – programové vybavenie – 155,35 eur

36/2013 – VEOLIA Poprad . voda – 10,15 eur – 29.5.2013

 

Faktúry 2013
37/2013 – Slovak Telecom – preplatok – 13,33 eur – 15.7.2013
38/2013 – storno
39/2013 – Orange Bratislava – telefón – 39,90 eur – 24.6.2013
40/2013 – IVES Košice – služby WINPAM – 71,70 eur – 24.6.2013
41/2013 – Slovak Telecom – telefón – 9,03 eur – 15.7.2013
42/2013 – Technické služby mesta Levoča – komunálny odpad – 131,05 eur – 26.8.2013
43/2013 – JUNO DS Stará Ľubovňa – oprava výtlkov – 1056 eur -22.7.2013
FAKTÚRA 43_2013
44/2013 – Orange Bratislava – telefón – 40,08 eur – 31.7.2013
45/2013 – VSE Košice – el.energia – 1018 eur – 5.8.2013
FAKTÚRA 45_2013
46/2013 – VSE Košice – el.energia – 7 eur -5.8..2013
47/2013 – Slovak Telecom – telefón -27,12 eur -14.8.2013
48/2013 – Ing Marek Rusiňák – materiál na 3.projekt – 6 102,14 eur
FAKTÚRA 48_ 2013
49/2013 – Technické služby mesta Levoča – komunálny odpad – 140,24 eur – 26.8.2013
50/2013 – PVPS Poprad – voda DS – 3,80 eur – 26.8.2013
51/2013 – PVPS Poprad – voda OcÚ – 26,65 eur -26.8.2013
52/2013 – Orange Bratislava – telefón – 40,26 eur -26.8.2013
53/2013 – LE CHEQUE – stravné lístky – 268,44 eur – 2.9.2013
54/2013 – Slovak Telecom – telefón – 23,68 eur -9.9.2013
55/2013 – OZ MAS LEV – 5perc. zo schváleného projektu – členské – 597,63 eur – 30.12.2013
56/2013 – Technické služby mesta Levoča – komunálny odpad – 144,73 eur – 30.12.2013
57/2013 – Orange Bratislava – telefón – 30,56 eur – 25.9.2013
58/2013 – Orange Bratislava – telefón – 1 eur – 25.9.2013
59/2013 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur – 14.10.2013
60/2013 – OZ MAS LEV – členské – 98 eur – 14.10.2013
61/2013 – Technické služby mesta LEvoča – komunálny odpad -140,75 eur – 30.12.2013
62/2013 – Orange Bratislava – telefón – 30 eur – 28.10.2013
63/2013 – LIMPO Prešov – reklamné hrnčeky – 148 eur – 28.10.2013
64/2013 – VSE Košice – el.energia – 77 eur -6.11.2013
65/2013 – VSE Košice – el. energia – 1018 eur – 6.11.2013
66/2013 – Slovak Telecom – telefón – 23,52 eur – 11.11.2013
67/2013 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 224,97 eur – 30.12.2013
68/2013 – PVPS Poprad – voda – 67,27 eur – 25.11.2013
69/2013 – PVPS – voda – 1,27 eur – 25.11.2013
70/2013 – Orange Bratislava – telefón – 30 eur – 25.11.2013
71/2013 – Ing. Marek Rusiňák – práce na 3.projekte – 4 100,03 eur – 2.12.2013

Faktúra Marek Rusiňák_71_2013
72/2013 – Slovak Telecom – telefón – 23,45 eur – 20.12.2013
73/2013 – Klubert SNV – softverový .. – 72 eur – 30.12.2013
74/2013 – TS mesta Levoča – komunálny odpad – 145,75 eur – 30.12.2013
75/2013 – Inkom Košice -svietidlá VO – 937,34 eur – 30.12.2013

Comments are closed.