2012

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

 

 

Por. č. Dodávateľ Číslo Faktúry Suma v € Náhľad
1 Orange 2136434563 44,16
2 CBS 0f120156 19,12
3 Slovak Telekom 8734065966 33,16
4 VSE 7210097365 394,74
5 Ján Puchala 2011001 102,80
6 Ts. mesta Levoča 1318100507 466,87
7 Orange 2139818028 40,90
8 VSE 7210097366 -71,48
9 SOZA 2121102307 14,28
10 VSE 7484918094 10,00
11 VSE 7484918093 1118,00 Náhľad
12 Slovak Telekom 8735312436 12,53
13 Slovak Telekom 7735076883 35,82
14 Veolia 412101811 42,68
15 Datas 20120076 95,48
16 Orange 2143269925 40,00
17 LIM PO 20120273 23,00
18 Martin Jašš 022012 226,00
19 Slovak Telekom 5736073708 32,92
20 Le cheque dejeuner 8201020432 303,45
21 Klubert 12091 147,36
22 Orange 2146681956 40,00
23 Ives 5590009496 155,35
24 Slovak Telekom 8737067693 32,81
25 Exo Technology 1204129218 45,88
26 TS mesta Levoča 1111200060 340,90
27 Mas Lev 232012 299,30
28 Slovgram 1205077 33,50
29 Orange 2150121428 42,44
30 Sechter s.r.o 202002 1550,64 Náhľad
31 VSE 7450905571 10,00
32 VSE 7450905570 1118,00 Náhľad
33 Slovak Telekom 9738062050 33,20
34 Veolia 412107806 87,49
35 VSE 1.6.2012 – 31.8.2012 1118,00 Náhľad
36 VSE 1.9.2012 – 30.11.2012 1118,00 Náhľad

Comments are closed.