2011


Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.


Por. č. Dodávateľ Číslo Faktúry Suma v € Náhľad
1 T-com 4721847610 32,42 Náhľad
2 CBS 110157 19,12 Náhľad
3 VSE 7234071255 120,70 Náhľad
4 VSE 7234071256 4,92 Náhľad
5 Levonet 44756 16,27 Náhľad
6 Orange 8791553369 43,32 Náhľad
7 Orange 1008876444 1,33 Náhľad
8 Ján Puchala 2011004 400,10 Náhľad
9 VSE 7494801417 950,00 Náhľad
10 VSE 7494801418 27,00 Náhľad
11 Rivera 2011036 82,80 Náhľad
12 T-com 9722958675 32,32 Náhľad
13 SOZA 2111103000 14,28 Náhľad
14 Levonet 99039898 16,27 Náhľad
15 Le cheque dejeuner 8101022800 308,78 Náhľad
16 Orange 2103147896 40,00 Náhľad
17 Veolia 411102841 27,12 Náhľad
18 Ives 5590005833 155,35 Náhľad
19 T-com 4723976039 34,90 Náhľad
20 Levonet 99040846 16,27 Náhľad
21 Premnier consulting 15110004 1185,02 Náhľad
22 Orange 2106705978 40,00 Náhľad
23 Ecomp 11162 157,46 Náhľad
24 Ts. mesta Levoča 1316100062 100,80 Náhľad
25 T-com 2724990906 59,06 Náhľad
26 Levonet 99041771 16,27 Náhľad
27 Orange 2109921084 40,18 Náhľad
28 VSE 7417662756 26,00
29 VSE 7417662755 917,00
30 T-COM 3726004284 32,82
31 EXO Technologies 1105101714 45,88
32 Ts. mesta Levoča 1316100114 276,00
33 Levonet 99042688 16,27
34 Veolia 411108421 18,86
35 T-COM 9727027628 32,51
36 Mesto Levoča 9115100029 -35,00
37 Orange 2113168379 40,00
38 SAD 11002762 40,80
39 Levonet 99043016 159,36
40 Slovgram 1106177 33,50
41 Orange 2116449873 40,15
42 MC Autoslužby 20110090 154,00
43 T-COM 6728039041 35,57
44 Ts. mesta Levoča 1312100202 328,80
45 Michal Kešeľák 2011008 3440,00 Náhľad
46 Le cheque dejeuner 8101066022 308,78
47 Orange 2119768233 40,55
48 VSE 7437609698 26,00
49 VSE 7437609697 917,00
50 T-COM 8729045898 32,93
51 Veolia 411114466 18,86
52 Veolia 411114469 2,36
53 Orange 2123088956 40,66
54 Michal Kešeľák 2011010 3500,00 Náhľad
55 T-COM 8730055664 32,39
56 Michal Kešeľák 2011011 3400,00 Náhľad
57 MK Hlas 1109016 15,00
58 Orange 2126379814 40,66
59 T-COM 9731059761 35,16
60 MK Hlas 1110005 70,00
61 4 road s.r.o 110029 300,00
62 Ts. mesta Levoča 1311100339 325,20
63 Orange 2129705243 40,36
64 OZ MAS LEV 372011 98,00
65 Anton Polomský 732011 1564,80 Náhľad
66 Michal Kešeľák 2011013 4304,88 Náhľad
67 VSE 7495001108 26,00
68 VSE 7495001107 917,00
69 Slovak Telekom 36,91
70 Rivera 2011603 42,00
71 Michal Kešeľák 2011014 2564,99 Náhľad
72 Veolia 411120609 20,04
73 Veolia 411120612 1,18
74 Le cheque dejeuner 8101093180 303,45
75 Ing. Štefan Duda 09112011 342,80
76 Ts. mesta Levoča 1318100400 392,00
77 Orange 2133054501 40,00
78 Obec V. Repaše 62011 13,00
79 CPK 282011 209,75
80 Michal Kešeľák 2011018 120,00
81 Slovak Telekom 2737063295 33,11

Comments are closed.