Zmluvy

2312ľšččľťčžľa

Por. č. Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Náhľad
1 10/2012 Náhľad
2 0400062 Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)
Náhľad (5)
Náhľad (6)
Náhľad (7)
Náhľad (8)
Náhľad (9)
Náhľad (10)
Náhľad (11)
Náhľad (12)
Náhľad (13)
Náhľad (14)
Náhľad (15)
Náhľad (16)
Náhľad (17)
3 0100019994 Náhľad
4 0400088 Náhľad
5 11.3.2013 Zmluva o dielo 24.09.2012 Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)
6 11.3.2013 Darovacia zmluva (dátum uztavorenia: 25.02.2013) Náhľad (1)
Náhľad (2)
7 11.3.2013 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam_25.02.2013 Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
8 11.3.2013 Zmluva o odbere prenosných batérií a akumulátorov_19.12.2012 Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
9 11.3.2013 Zmluva o prenajme nebyt.priestorov_3.12.2012 Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
10 15.6.2013 Zmluva o dielo_rekonštrukcia priestorov KD Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)
11 15.6.2013 Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
12 15.6.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Náhľad (1)
Náhľad (2)
13 15.6.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)
Náhľad (5)
Náhľad (6)
Náhľad (7)
14 22.7.2013 Zmluva o dielo č. R-91_2013-IVES Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)
Náhľad (5)
15 22.7.2013 Zmluva o spolupráci – Tech.služby-Levoča Náhľad (1)
Náhľad (2)
Náhľad (3)
Náhľad (4)

kupna zmluva – Belholz – 24.10.2013

zmluva o dielo _Kešeľák – 6.12.2012

zmluva o dielo č.14_2013_Michal Kešeľák_15.1.2013

zmluva o poskytnutí nenavratneho financ. prispevku_PPA_9.9.2013

zmluva o poskytovaní hromad. udajov_Správa katastra Prešov_ 7.1.2013

zmluva o pôžičke_Terézia Komarová_ 21.8.2013

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci_12.12.2013

Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku SOCIA 10_6_2014

ZMLUVA o pôžičke 21_8_2013

Zmluva s PSK_kniha 22_7_2014

Comments are closed.