Samospráva

Obec Brutovce

STAROSTA OBCE: Jozef Komara, Brutovce č. 78,č.t.: 0908577381, e- mail: obecbrutovce@stonline.sk
REFERENTKA OBECNÉHO ÚRADU: Valéria Lileková, Tichý Potok č. 135, č.t.053/4699123
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE: Ing. Štefan Šefčík, Levočská 63, Harichovce, mob. : 0904 217 283.

Obecný úrad


Obecný úrad 95, 05373 Brutovce
telefonický kontakt: 053/4699123, 0908577381
e mail: obecbrutovce@stonline.sk

Úradné hodiny Obecného úradu :

 • Pondelok: 08.00 – 16.00
 • Utorok : 08.00 – 14.00
 • Streda : 08.00 – 16.00
 • Štvrtok: nestránkový deň
 • Piatok : 08.00 – 14.00

Obecné zastupiteľstvo

 • Zástupca starostu:

 • Mgr. Peter Demo, Brutovce 54, č.t. 0908 577 394
 • Poslanci:

 • Daniel Hockicko, Brutovce 42, č.t. 0908 321 390
 • Michal Biroščák, Brutovce 45, č.t. 0905 351 760
 • Ján Komara, Brutovce č. 60 , č.t. 0905 228 575
 • Pavol Petrek, Brutovce Brutovce č. d. 87

Stavebný úrad

 • Spoločný stavebný úrad, Mestský úrad Levoča, 054 01 Levoča
 • Viac informácií: http://www.levoca.sk/odd-investicnej-cinnosti-up-a-zp-su.phtml?id5=11763
 • Žiadosti sa podávajú na obecný úrad obce Brutovce.

Matričný úrad

 • Obecný úrad, Nižné Repaše 97, 053 71 Vyšné Repaše, 053/469 90 58
 • Úradne hodiny: Pondelok: 07.15 – 13.00, Streda: 07.15 – 08.30

Obec Brutovce

 • vykonáva prenesený výkon štátne správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky
 • na prihlásenie na trvalý pobyt je potrebne prísť osobne s OP alebo rodným listom

Comments are closed.