2018

 

P.č.                  č.Fa                   Dodávateľ                            suma €

1.                     1116700549       TS Levoča                           130,44

2.                     8200116134       ST Bratislava                         6,59

3.                     201804               OZ MAS LEV Levoča         145,00

4.                     7293915906       VSE Košice                        300,19

5.                    7234196556        VSE Košice                          58,04

6.                    2427146597         Orange Bratislava               35,88

7.                    99098317             Levonet Levoča                 159,36

8.                   2181102121            SOZA Bratislava                 20,40

9.                   8202070575         ST Bratislava                        6,59

10.                 1111800020            TS Levoča                           56,40

11.                 1115800026             TS Levoča                        140,06

12.                 7293512804            VSE  Košice                      345,06

13.                 518104720               PVPS Poprad                      62,69

14.                 518104718               PVPS Poprad                       18,29

15.                 7439007870           VSE Košice                       124,00

16.                 2431597548           Orange Bratislava              30,36

17.                 1802039                 MKhlas Sabinov                166,89

18.                8204041997            ST Bratislava                      6,59

19.                18081                       Klubert                             149,52

20.                1111800046             TS Levoča                         122,79

21.                201800810               PD-Oľšavica-Brutovce       195,00

22.               7293524147             VSE Košice                        318,67

23.               89956266                Poradca Žilina                       9,00

24.               2436047789            Orange Bratislava               30,06

25.               1806408                  SLOVGRAM Bratislava         38,50

26.               20180149                 LIM PO Prešov                     86,00

27.               8206028417            ST Bratislava                         6,59

28.               1110800076              TS Levoča                           110,04

29.               1804453101              EXO TECHNOLOGIES         42,59

30.               8801034682             Up Slovensko, s.r.o              396,31

31.               2440501236             ORANGE Bratislava               45,18

32.              7293320784             VSE  Košice                         294,64

33.              2018029                    Ing. Rusnák, Levoča              70,00

34.              5590027679            IVES Košice                           71,70                  Upgrade mzdy

35.              7446100946             VSE Košice                            124,00                 EE

36.              8208024431             ST Bratislava                            6,59                 telefón

37.             7293534938             VSE Košice                           120,58                  EE 4/2018

38.              20180139                  PP COMP, Svit                        76,00                  kancel. potreby

39.              1118800120              TS Levoča                             167,07                  KO 4/2018

40.              518124675               PVPS Poprad                              1,31                  vodné DS

41.              518125610               PVPS Poprad                             10,45                 vodné OcÚ

42.             20180709                 Tlačiareň Kežmarok            2.039,40                 kronika obce

43.             2444951039             Orange Bratislava                     30,12                 mobil

44.             1805046                   MK hlas Sabinov                     280,00                 rozhlas MK-510 B

45.             8210036455             ST Bratislava                             6,59                telefón

46.             7294116603              VSE Košice                               91,44                EE 5/2018

47.             1112800155               TS Levoča                             237,55                KO 5/2018

48.             2449405298             Orange Bratislava                   30,18                 mobil

49.             1801056                 EURO KAMEŇ, SP. Podhradie  335,64                 štrkodrva

50.             1801062                 EURO KAMEŇ, Sp. Podhradie  303,52                 štrkodrva

51.             180373                   PP PROTECT Michalovce             20                    ” ZO ”

52.            8212157441             ST Bratislava                               6,59               telefón

53.            1119800213              TS Levoča                                167,73               KO 6/2018

54.            3002018                   TVS Trenčín                             11,50                 príručka

55.            7293544387            VSE Košice                                89,88                EE 6/2018

56.           201800836                PD Oľšavica- Brutovce             192,00               práce HZ

57.           2453844221              Orange Bratislava                      30,24              mobil

58.           1840523                    PROMETEUS-SL                    3.000,00             mat. + odevy DHZ

59.           20180447                  LIM PO Prešov                          645,50            reprez. oslavy

60.           180490                      VKÚ Harmanec                          300,00            mapy VKÚ

61.           1807012                     StavStar.s.r.o.                      20.494,21            Výstavba hasičskej zbrojnice

62.          7466767663               VSE Košice                               124,00            EE

63.          8214095888                ST Bratislava                              6,59             telefón

64.          102018161                    SVT SNV                                 250,00            VO Výstavba HZ

65.          18080009                    Vychodňarské šarkanice            300,00           Vystúpenie oslavy

66.          1112800249                 TS Levoča                                 174,34           KO 7/2018

Comments are closed.