2017

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo faktúry – Dodávateľ – predmet fakturácie – faktúrovaná suma – zaplatené dňa

38/2017 – CASSIOPEA, Štrba – Vypracovanie projektu zníženie energetickej náročnosti – 1 750€ – 17.5.2017

 

Comments are closed.