MAS LEV

Názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo:     Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

SPRÁVNA RADA

1.  Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS LEV), ktorej plynie 6 ročné funkčné obdobie (súkromný
občiansky sektor) – Predseda si spomedzi zvolených členov správnej rady vybral v zmysle
stanov svojho podpredsedu
2.  Bc. Peter Pitoňák (podpredseda MAS LEV) – Granč-Petrovce  (verejný sektor)
3.  Miroslav Fabián – Klčov (verejný sektor)
4.  Jozef Komara – Brutovce (verejný sektor)
5.  Milan Ondruš – Granč-Petrovce  (súkromný podnikateľský sektor)
6.  Miroslav Čurilla – Levoča  (súkromný podnikateľský sektor)
7.  Bc. Zuzana Beregházyová – Levoča (súkromný občiansky sektor)

MONITOROVACÍ VÝBOR

1.  Mgr. Ján Pivovarníček – obec Bijacovce (verejný sektor)
2.  Marta Vrabľová – obec Nižné Repaše (verejný sektor)
3.  Ing. Rastislav Sloboda – Levoča (súkromný občiansky sektor)
4.  Ing. Michal Fecko – Sp. Podhradie  (súkromný podnikateľský sektor)
5.  Rastislav Sminčák– Levoča (súkromný podnikateľský sektor)

REVÍZNA KOMISIA

1.  Žofia Kurucová – Vyšné Repaše (verejný sektor)
2.  Kamil Jurkovský – Sp. Podhradie  (súkromný podnikateľský sektor)
3.  Anna Gombaská – Sp. Štvrtok (súkromný občiansky sektor)

 

Comments are closed.