2016

1) Príloha č.3_ Zmluva č. Z20161759_Z

(Predmet zmluvy: rekonštrukcia miestnej komunikácie, oprava miestnej komunikácie, Zmluvná strana: FEDAN s.r.o., Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. Z20161759_Z)

2) Zmluva o dielo č. 01_2016

(Predmet zmluvy: Vypracovanie PD na stavbu – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ, Zmluvná strana: Ing. Arch. Ján Pastiran)

3) Darovacia zmluva č.SHNM-OD-2016001025-030

(Predmet zmluvy: Dar KIA-CEED ED/B5D41/M54A2, Ministerstvo vnútra SR)

4) Odstúpenie od Darovacej zmluvy_Fabián Sakmár_Mária Sakmárová

5) Odstúpenie od Darovacej zmluvy_Terézia Komarová_Jozef Komara

6) Zmluva o výpožičke_KRHZ-PO-202-019_2016

Comments are closed.