Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Brutovce v zmysle harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Brutovce:  obecbrutovce@stonline.sk

Volby VUC Dokument programu Microsoft Office Word (2)

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.